Zajęcia w ramach czesnego:

 • praca z materiałem sensorycznym,
 • codziennie jęz. angielski,
 • codzienna  rekreacja i zabawy  na świeżym powietrzu w naszym ogrodzie,
 • zajęcia twórcze:  plastyka, technika, eksperymentowanie, gotowanie i muzyka (zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów muzycznych obejmujące rytmikę, śpiew, ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne, zabawy rytmizujące przy muzyce, aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss),
 • zajęcia gimnastyczne,
 • zajęcia ogólnorozwojowe z chustą klanza,
 • zajęcia adaptacyjne.

Czesne:

 • 1440* zł / miesiąc Opłata obejmuje pełny pobyt dziecka (powyżej 60 godzin miesięcznie) w placówce w godzinach między  7.00 a 17.30 od poniedziałku do piątku
 • 1230* zł / miesiąc Opłata obejmuje pakiet 60-godzinny do wykorzystania w przeciągu miesiąca w godzinach od 7.00  do 17.30 od poniedziałku do piątku
 • 900* zł / miesiąc Opłata obejmuje pakiet 30-godzinny do wykorzystania w przeciągu miesiąca w godzinach od 7.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku
 • 300 zł – opłata administracyjna

*UWAGA: opłata uwzględnia dotację Miasta i Gminy Niepołomice w wysokości 100 złotych miesięcznie.

Na podstawie umowy zawartej z gminą Niepołomice, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota dotacji uzyskanej od tej gminy. Ewentualne uwagi dot. udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, tel. 12 250 94 47.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach zaprasza do składania wniosków o Niepołomicki Bon Żłobkowy tj. świadczenie na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku albo w klubie dziecięcym. Wysokość świadczenia wynosi 100 zł miesięcznie. Więcej informacji:

http://www.niepolomice.naszops.pl/n,nowe-swiadczenie-niepolomicki-bon-zlobkowy

Dodatkowo można ubiegać się o rządowe wsparcie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego lub o obniżenie czesnego dla dziecka uczęszczającego do żłobka. Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiecej-o-dofinansowaniu-pobytu-w-zlobku 

Urodziny

Oferujemy możliwość wynajęcia lokalu na organizację urodzin w weekendy. Prosimy o kontakt telefoniczy w celu uzyskanie dodatkowych informacji.