MISJA Na dobry początek

Misją Żłobka „Na dobry początek” jest stworzenie dzieciom jak najdogodniejszych warunków i możliwości rozwoju w specjalnie dla nich przygotowanym otoczeniu, tak, by mogły odkrywać drzemiący w nich potencjał twórczy oraz budować solidny fundament do dalszego rozwoju i życia we współczesnym świecie.

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka tak, aby:

  • pomóc każdemu dziecku zbudować pozytywny obraz swojej osoby oraz nabrać szacunku dla samego siebie i innych,
  • wierzyło we własne możliwości,
  • było samodzielne,
  • dorastało w zamiłowaniu do porządku,
  • dostarczyć okazji do rozwijania zdolności interpersonalnych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
  • zachęcać i demonstrować pozytywne nawyki żywieniowe oraz zdrowotne, a także te dotyczące zachowywania bezpieczeństwa,
  • rozwijać umiejętności pomagania samemu sobie,
  • promować rozwój języka,
  • pomagać w rozwijaniu umiejętności motorycznych i koordynacyjnych,
  • pomagać dziecku rozwijać koncentrację oraz samodzielność.